SalMar Lysfest 2022

Første helgen i mai 2022 var det duket for SalMars store Lysfest i Trondheim! På Clarion Hotell og Congress ble det både faglig påfyll og en fantastisk fest med mange herlige innslag 👏

En herlig gjeng som bidro til å skape et arrangement som traff SalMar midt i hjertet!

SalMar gir de beste skussmål til Fyrverk og måten de har løst oppgaven med å arrangere vår årlige Lysfest. Et arrangement som samler alle i SalMar. Arrangementet huser mange ansatte og er forholdsvis komplisert i oppbygning da fag, kultur og fest skal flettes sammen med en rød tråd og bidra til å gi selskapet kraft og forsterket retning.

Fyrverk jobbet sammen med oss langs disse linjene. De utviste stor forståelse, var pro-aktive og bidro til å finne elementer som løftet helheten i arrangementet.

Teamet var gjennomgående løsningsorientert, profesjonelt og ikke minst veldig hyggelig å samarbeide med – dette er den gjengse tilbakemeldingen fra alle eksterne som har vært involvert i realiseringen av Lysfesten. Måten Fyrverk har løst oppdraget på, har bidratt positivt til SalMars omdømme lokalt og hos våre samarbeidspartnere.

Alt i alt; to tomler opp og en varm anbefaling!

– Arthur Wisniewski, Direktør HRM SalMar ASA

 

Vi vil rette en stor takk alle våre fantastiske leverandører som gjør dette mulig.

Og ikke minst SalMar – takk for tilliten! 🙌